verwijderen van kit bij een nieuw glas in lood raam